@article{Cichocki:2018,
  author  = "J. Cichocki and A. Ważna and Z. Mierczak and T. Zwijacz-Kozica",
  title   = "Nowe stanowiska orzesznicy leszczynowej Muscardinus avellanarius w Tatrach Zachodnich",
  journal = "Kulon",
  number  = "nr 23",
  pages   = "165--175",
  year    = "2018",
}