@article{Libera:2018,
  author  = "L. Libera",
  title   = ""Król-Duch" Juliusza Słowackiego w przekładzie Waltera Schamschuli",
  journal = "Bibliotekarz Podlaski : Obrazy w literaturze dziecięcej - literatura dziecięca w obrazach",
  number  = "nr 3",
  pages   = "353--360",
  year    = "2018",
}