@article{Asienkiewicz:2018,
  author  = "R. Asienkiewicz and G. Biczysko",
  title   = "Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego mężczyzn i kobiet po 60. roku życia",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "t. 44",
  number  = "cz. 2A",
  pages   = "11--29",
  year    = "2018",
}