@article{Asienkiewicz:2018,
  author  = "R. Asienkiewicz and J. Tatarczuk",
  title   = "Tendencje zmian w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży wiejskiej Ziemi Lubuskiej w wieku 7 -18 lat",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "t. 44",
  number  = "cz. 2A",
  pages   = "155--171",
  year    = "2018",
}