@article{Jasik-Pyzdrowska:2018,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska and I. Bonikowska",
  title   = "Charakterystyka wybranych cech somatycznych oraz sposobu odżywiania studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego w aspekcie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "t. 44",
  number  = "cz. 2A",
  pages   = "271--281",
  year    = "2018",
}