@article{Guła-Kubiszewska:2018,
  author  = "H. Guła-Kubiszewska and U. Dębska and W. Starościak and M. Kałwa and B. Hes",
  title   = "Aktywność fizyczna studentów kierunku wychowania fizycznego w kontekście deklarowanych zachowań zdrowotnych",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "t. 44",
  number  = "cz. 2A",
  pages   = "241--257",
  year    = "2018",
}