@article{Lasota:2019,
  author  = "A. Lasota",
  title   = "Wpływ kryteriów oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 na rozwój światłowodowej infrastruktury w Polsce",
  journal = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
  number  = "nr 2",
  pages   = "46--51",
  year    = "2019",
}