@article{Lasota:2019,
  author  = "A. Lasota",
  title   = "Propozycje zmian ustawowych w procesie inwestycyjnym przedsiębiorców telekomunikacyjnych",
  journal = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
  number  = "nr 3",
  pages   = "72--78",
  year    = "2019",
}