@article{Jazownik:2018,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "Miłosny savoir-vivre w świetle "Listowników dla zakochanych" z końca XIX i początkowych dekad XX wieku",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 4",
  pages   = "97--118",
  year    = "2018",
}