@article{Gorzelana:2018,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do 1989 roku"",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 4",
  pages   = "531--533",
  year    = "2018",
}