@article{Bartosiak:2018,
  author  = "K. Bartosiak and K. Banaszewski",
  title   = "Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2017",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 4",
  pages   = "535--552",
  year    = "2018",
}