@article{Chocianowska-Sidoruk:2018,
  author  = "M. Chocianowska-Sidoruk and E. Czarnecka",
  title   = "RDA (Resource Description and Access) - nowy standard katalogowania i jego wdrażanie w bibliotekach polskich",
  journal = "Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze",
  number  = "z. 10",
  pages   = "179--196",
  year    = "2018",
}