@article{Adaszyńska:2018,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Zarządzanie wiedzą w bibliotece. Rola wiedzy i nauki w nowoczesnej organizacji",
  journal = "Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze",
  number  = "z. 10",
  pages   = "197--219",
  year    = "2018",
}