@article{Kaczor:2018,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = ""Lenistwo przerasta nasze siły". Etyczno-moralny wymiar lenistwa (na przykładzie dyskusji publicznych)",
  journal = "Komunikacja i Konteksty",
  number  = "tom. I",
  pages   = "49--61",
  year    = "2018",
}