@article{Kilian:2018,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Argumenty przeciwko naturalizmowi jako epistemicznemu układowi odniesienia",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
  volume  = "t. 15",
  pages   = "71--137",
  year    = "2018",
}