@article{Szaban:2018,
  author  = "D. Szaban and B. Trzop",
  title   = "Dojrzewanie w czasach nadmiaru wyborów. Kondycja emocjonalna gimnazjalistów",
  journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica",
  volume  = "vol. 10",
  number  = "no 2",
  pages   = "79--93",
  year    = "2018",
}