@article{Ruszczyńska:2019,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = ""Białoruska szkoła poetów" w perspektywie romantycznego regionalizmu",
  journal = "Acta Albaruthenica",
  volume  = "19",
  pages   = "47--57",
  year    = "2019",
}