@article{Towpik:2019,
  author  = "I. Towpik and M. Wojciech",
  title   = "Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet ciąży powikłanej GDM",
  journal = "Clinical Diabetology : XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Lublin 2019 r",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "supp. A",
  pages   = "s. 37",
  year    = "2019",
  note    = "[Sesja plakatowa]",
}