@article{Maksymczak:2019,
  author  = "N. Maksymczak and A. Dudek and A. Noszczyk-Nowak and A. Mackiewicz and R. Będziński",
  title   = "Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia",
  journal = "Aktualne Problemy Biomechaniki",
  number  = "nr 17",
  pages   = "51--57",
  year    = "2019",
}