@article{Lasota:2019,
  author  = "A. Lasota",
  title   = "Algorytmiczne podejście do modelowania sieci światłowodowych. Studium przypadku",
  journal = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
  number  = "nr 8",
  pages   = "726--733",
  year    = "2019",
}