@article{Jurkowska:2018,
  author  = "B. Jurkowska",
  title   = "Regional and local security conditions - counteracting threats and shaping a safe public space",
  journal = "Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej",
  number  = "28 (4)",
  pages   = "93--110",
  year    = "2018",
}