@article{Jurkowska:2018,
  author  = "B. Jurkowska",
  title   = "Wpływ sąsiedztwa z Niemcami na sytuację demograficzną i mieszkaniową polskich regionów (w świetle opinii jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego)",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
  number  = "539",
  pages   = "85--93",
  year    = "2018",
}