@article{Kostyszak:2019,
  author  = "J. Kostyszak",
  title   = "Konstruktywizm jako metodologia badań współczesności",
  journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
  number  = "nr 10",
  pages   = "109--116",
  year    = "2019",
}