@article{Kubiak:2018,
  author  = "M. Kubiak",
  title   = "Obraza muzyki i poezji. O twórczości Stanisława Staszewskiego",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 4",
  pages   = "365--376",
  year    = "2018",
}