@article{Rzeszowska:2018,
  author  = "N. Rzeszowska",
  title   = "Termomodernizacja budynku szkoły publicznej w celu obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną obiektu",
  journal = "Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym",
  volume  = "Vol. 7",
  number  = "no. 1",
  pages   = "95--102",
  year    = "2018",
}