@article{Rzeszowska:2018,
  author  = "N. Rzeszowska",
  title   = "Porównanie budynku prefabrykowanego o szkielecie drewnianym i budynku w technologii tradycyjnej murowanej w kontek¶cie ich charakterystyki energetycznej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo",
  number  = "Nr 24",
  pages   = "341--347",
  year    = "2018",
}