@article{Kilian:2018,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Epistemiczne układy odniesienia - nowe spojrzenie",
  journal = "Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich",
  volume  = "Vol. 18",
  pages   = "37--58",
  year    = "2018",
}