@article{Bielniak:2019,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Recepcja twórczości Aleksandra Wertyńskiego w Polsce",
  journal = "Acta Polono-Ruthenica",
  volume  = "XXIV/1",
  pages   = "7--17",
  year    = "2019",
}