@article{Borys:2018,
  author  = "G. Borys and A. Janusz",
  title   = "Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej",
  journal = "Ekonomiczne Problemy Usług",
  number  = "nr 3(132)",
  pages   = "5--14",
  year    = "2018",
}