@article{Borys:2018,
  author  = "G. Borys",
  title   = "Zielona sekurytyzacja jako technika mobilizacji kapitału na transformację gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
  number  = "Nr 532",
  pages   = "43--50",
  year    = "2018",
}