@article{Klecha-Zygadło:2016,
  author  = "J. Klecha-Zygadło",
  title   = "Górale Czadeccy w województwie lubuskim po II wojnie światowej",
  journal = "Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne",
  number  = "nr 2",
  pages   = "11--23",
  year    = "2016",
}