@article{Benyskiewicz:2019,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Wyprawa Bolesława Chrobrego i Światopełka na Kijów w ruskiej tradycji historiograficznej (XIV?XVI wiek)",
  journal = "Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym",
  pages   = "17--39",
  year    = "2019",
}