@article{Pietrań:2018,
  author  = "K. Pietrań and M. Błaszczyk",
  title   = "Wyzwania w pracy młodego nauczyciela. Czy uczelnie wyższe przygotowują do zawodu?",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 1",
  pages   = "3--8",
  year    = "2018",
}