@article{Baron-Polańczyk:2019,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title   = "Hybrydowe metody kształcenia na przykładzie zrealizowanych projektów",
  journal = "Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne",
  number  = "nr 3",
  pages   = "191--204",
  year    = "2019",
}