@article{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171)",
  journal = "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  volume  = "T. 46",
  number  = "No. 3808",
  pages   = "55--69",
  year    = "2017",
}