@article{Kania:2019,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Kierunki zmian w zakresie sądowego wymiaru kary (wybrane problemy w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych)",
  journal = "Studia Prawnoustrojowe",
  volume  = "Vol. 43",
  pages   = "155--162",
  year    = "2019",
}