@article{Hes:2019,
  author  = "B. Hes and E. Nowacka-Chiari",
  title   = "Analiza składu ciała zawodników skoków na trampolinie w wieku 10-13 lat",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4 (41-44)",
  pages   = "49--57",
  year    = "2019",
}