@article{Kania:2019,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Okoliczności łagodzące oraz obciążające przy wymiarze kary za wykroczenia",
  journal = "Prokuratura i Prawo",
  number  = "nr 2",
  pages   = "61--77",
  year    = "2019",
}