@article{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Rozwój nowych technologii a kryminalizacja oszustwa komputerowego",
  journal = "Wojskowy Przegląd Prawniczy",
  number  = "nr 1",
  pages   = "76--88",
  year    = "2017",
}