@article{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów : Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa. Część 1",
  journal = "Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego",
  number  = "nr 1",
  pages   = "5--21",
  year    = "2017",
}