@article{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów : Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa. Część 2",
  journal = "Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "39--52",
  year    = "2017",
}