@article{Kania:2018,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Prawnokarny zakaz wstępu na imprezę masową",
  journal = "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały",
  number  = "nr 1",
  pages   = "97--113",
  year    = "2018",
}