@article{Kania:2019,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Rola ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary w kotekście praw jednostki karanej",
  journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
  volume  = "T. 17",
  number  = "nr 1",
  pages   = "99--105",
  year    = "2019",
}