@article{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie jako przykład lex imperfecta?",
  journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
  volume  = "T. 15",
  number  = "nr 1",
  pages   = "49--63",
  year    = "2017",
}