@article{Bartkowiak:2018,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Ochrona macierzyństwa i opieka nad niemowlętami w II Rzeczypospolitej w świetle wybranych czasopism branżowych",
  journal = "Wychowanie w Rodzinie",
  volume  = "XVIII",
  number  = "2",
  pages   = "155--174",
  year    = "2018",
}