@article{Wysokowski:2019,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne mostów ekologicznych : jako główny wyznacznik trwałości eksploatacyjnej",
  journal = "Mosty",
  number  = "nr 6",
  pages   = "31--36",
  year    = "2019",
}