@article{Kowalski:2019,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Sytuacje graniczne w życiu człowieka (rozważania andragogiczno-etyczne)",
  journal = "Dyskursy Młodych Andragogów",
  volume  = "20",
  pages   = "179--189",
  year    = "2019",
}