@article{Bartkowiak:2019,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Pedagogika twórczości w tradycji europejskiej. Ujęcie retrospektywne",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "tom 45",
  number  = "część 1",
  pages   = "29--47",
  year    = "2019",
}