@article{Kowalski:2019,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową",
  journal = "Przegląd Prawa i Administracji : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  volume  = "No. 118",
  pages   = "167--182",
  year    = "2019",
}