@article{Toroń-Fórmanek:2019,
  author  = "B. Toroń-Fórmanek",
  title   = "Edukacja i resocjalizacja więziennych matek przez macierzyństwo",
  journal = "Biografistyka Pedagogiczna",
  volume  = "Tom 4",
  number  = "nr 1",
  pages   = "401--417",
  year    = "2019",
}